Defoliantai
Produktų sąrašas  Etiketė Saugos duomenų lapas 
Diqua Etiketė SDL
Reglone super Etiketė  SDL