Fungicidai
Produktų sąrašas  Etiketė Saugos duomenų lapas 
Acrobat Plus Etiketė SDL
Bumper 25 EC Etiketė SDL
Bumper Super Etiketė  SDL
Darcos Etiketė  SDL
Leander Etiketė  SDL
Maredo 125 SC Etiketė  SDL
Orius 250 EW Etiketė SDL
Orvego Etiketė SDL
Manfil 75 WG Etiketė  SDL
Penncozeb WDG Etiketė  SDL
Signum Etiketė SDL
Tazer Etiketė  SDL
Konsole 250 SC Etiketė