Insekticidai
Produktų sąrašas  Etiketė Saugos duomenų lapas
Fastac 50 Etiketė SDL
Proteus Etiketė  SDL